Selecteer een pagina

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE vergelijken in 2023? | Lees hier alles wat je erover moet weten!

jun 13, 2020 | 0 Reacties

Wanneer je een bestuurder bent van de VVE heb je een verantwoordelijke taak en omdat een VVE veel beslissingen neemt kun je een groot risico lopen. Dit komt mede doordat je bij foutief handelen of het nemen van verkeerde beslissingen aansprakelijk gesteld kunt worden op jouw privévermogen.

Daarnaast kan het voorkomen dat een medebestuurslid fraude pleegt waar jij dan ook verantwoordelijk voor bent. Om jouw VVE te beschermen tegen financiële schade is het mogelijk om een VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Dit biedt namelijk meer zekerheid voor alle bestuurders van de VVE, waardoor zij zich minder zorgen hoeven te maken over een foutieve beslissing met financiële schade als gevolg.

Wat is de betekenis van een bestuurdersaansprakelijkheid VVE?

Als jij bestuurder wordt bij een VVE, dan ben je op dat moment vooral bezig met hoe je jouw functie gaat vervullen. Je zult dan niet gelijk stilstaan bij het feit dat hier ook een bestuurdersaansprakelijkheid aan zit verbonden.

Het kan namelijk voorkomen dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor foutief handelen of het maken van verkeerde beslissingen. Hierbij is het niet van belang of je vrijwillig bestuurder bent of dat je een vergoeding krijgt voor jouw functie.

Voor alle taken van het bestuur geldt een collectieve aansprakelijkheid en voor alle individuele bestuurders geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je als individuele bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit fouten door jezelf of door medebestuurders.

De VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zoals je misschien al hebt kunnen lezen geldt er een bestuurdersaansprakelijkheid VVE voor bestuurders van de vereniging. Omdat je privé aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder kan het in veel gevallen verstandig zijn om een bestuurdersaansprakelijkheid VVE verzekering af te sluiten.

Dit komt ook mede doordat het aantal schadeclaims in Nederland de laatste jaren flink toeneemt. Daarnaast beschermt de bestuurdersaansprakelijkheid VVE verzekering het privévermogen van bestuurders die taken niet naar behoren vervullen of onzorgvuldig handelen naar derden.

Natuurlijk moet dit als VVE voorkomen worden, maar toch kan het ooit zo zijn dat er per ongeluk een fout wordt gemaakt. Hier wil je dan wel goed voor verzekerd zijn.

Wat is er wel en niet verzekerd met een VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheid VVE verzekering vergoedt niet alle schade die ontstaat door foutief handelen. Daarom hebben wij hieronder een tabel gemaakt van wat er wel en niet wordt verzekerd, zodat jij precies kunt zien wat er bij de verzekering zit inbegrepen:

Wel verzekerd:Niet verzekerd:
Het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders is verzekerd tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Dit geldt voor financiële fouten, verzuimen of nalatigheden bij het vervullen van de functie
Schade aan een ander (letselschade) en schade aan zaken van andere
De aansprakelijkheid is verzekerd bij het uitvoeringen van handelingen die niet voldoen aan de wet en regelgeving Schade door aansprakelijkheid volgens de wetten in Canada of de Verenigde Staten. Of wanneer schade in Canada of Verenigde Staten wordt berecht.
Je bent verzekerd voor aanspraken door leden van jouw eigen vereniging Schade die met opzet wordt veroorzaakt of het gevolg zijn van vermogensdelicten of fraude
Je bent verzekerd voor aanspraken door personen buiten jouw vereniging Er wordt geen schade uitgekeerd als er sprake is van fraude, opzet of als jij je niet houdt aan de verzekeringsvoorwaarden
Verzekerd voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder Schade door asbest en alles wat hiermee te maken heeft is niet verzekerd
Juridische hulp, rechtsbijstand en een strafproces is verzekerd, wanneer de verzekeraar ervan overtuigd is dat je niet aansprakelijk bentBetalingen als gevolg van een straf zoals boetes of dwangsommen zijn niet verzekerd
Wordt je aansprakelijk gesteld voor iets wat tijdens de looptijd van de verzekering plaatsvond? Dan ben je hiervoor verzekerd, ook al is de verzekering beëindigd Wanneer er schade wordt gemeld nadat verzekering is beëindigd, tenzij je de verzekeraar, voordat de verzekering stopte hebt laten weten dat een verzekerde na afloop aansprakelijk zou kunnen worden gesteld

Bestuurdersaansprakelijkheid VVE vergelijken in 2023!

Laatst geupdatet op 21/06/2020