Selecteer een pagina
[wpseo_breadcrumb]

Thuiszorg vergoeding (2021)

Na een ziekte of om andere redenen lukt het soms niet meer om jezelf thuis te verzorgen. Door begeleiding in je eigen huis kun je dan zo lang mogelijk in je eigen woning blijven wonen.

Heb je dan recht op een thuiszorg vergoeding via de zorgverzekering? Als verzekerde heb je dan recht op een vergoeding. Hier vind je meer informatie over de kosten en de vergoedingen waar je dan recht op hebt.

vergoeding thuiszorg

Verschillende soorten thuiszorg

Wordt thuiszorg vergoed? Die vraag kan niet direct beantwoord worden. Je kunt, afhankelijk van je zorgbehoefte, na ziekte of ouderdom te maken krijgen met de verschillende soorten thuiszorg. Doorgaans wordt er dan een onderscheid gemaakt in twee categorieën:

  • Verpleging
  • Hulp in de huishouding

De aanvragen voor verpleging en voor hulp in de huishouding worden behandeld door verschillende instellingen. De te ontvangen vergoeding kan afhangen van de behandeling van de instelling die de aanvraag behandelt.

De aanbieders van thuiszorg

Door welke organisaties wordt de zorgsoort thuiszorg aangeboden bij patiënten thuis? Welke organisaties zorgen dus voor een helpende bij de patiënt thuis om het huishouden te doen of voor een verpleegkundige die de patiënt bijvoorbeeld helpt met prikken en medicijngebruik? Patiënten die gebruik wensen te maken van een thuiszorg kunnen een beroep doen op de thuiszorgorganisatie in hun woonplaats.

Hoe zijn deze thuiszorgorganisaties te vinden? In het telefoonboek of middels een telefoontje naar de doktersassistente van de huisarts. Er zijn ook verzorgingstehuizen en verpleeghuizen die thuishulp leveren. Het wordt aangeraden om bij diverse organisaties navraag te doen. Waarom? Omdat de geleverde diensten per organisatie kunnen verschillen.

Verplegende thuiszorg

Heb je thuisverpleging nodig vanwege ziekte of ouderdom? Of heb je thuisverpleging nodig na een operatie? Heb je terminale thuiszorg nodig? Verpleging bij je thuis is een verantwoordelijkheid van de thuiszorg. De zorgverzekeraars vergoeden deze zorg doorgaans vanuit de basisverzekering. Ook de wijkverpleging is vanaf 2015 toegevoegd aan het basispakket.

Er geldt dus geen eigen risico voor thuiszorg. Soms moet er voor deze zorg wel een eigen bijdrage worden betaald. Er zijn zorgverzekeraars die de mogelijkheid bieden om de eigen bijdrage te verzekeren via hun aanvullende zorgverzekering.

Hulp in de huishouding

Je hebt hulp in de huishouding nodig omdat je door ziekte of een beperking niet meer in staat bent om zelf je huishouden te doen. Huishoudelijke hulp wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wel kun je wellicht een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Je aanvraag voor huishoudelijke hulp moet je doen bij het Wmo-loket van je gemeente. Je kunt op twee manieren huishoudelijke hulp ontvangen via de gemeente:

  • Ontvang je thuis thuiszorg in natura? Dan zorgt de gemeente ervoor dat je tuis hulp krijgt in de huishouding.
  • Ontvang je thuiszorg in budget. De gemeente heeft dan een pgb (persoonsgebonden budget) toegekend. Dit budget kun je gebruiken om zelf een hulp in de huishouding aan te nemen.

Wellicht ben je niet tevreden met de hulp die je ontvangt als je een pgb hebt. Het is dan mogelijk om de overstap te maken naar thuiszorg in natura.

De eigen bijdrage

Heb je thuiszorg? Dan krijg je, zoals al eerder opgemerkt, niet alle hulp die je dan thuis ontvangt vergoed. Doorgaans moet je voor deze thuiszorg een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met:

  • De leeftijd
  • Het inkomen en het inkomen van je eventuele partner
  • Het aantal zorguren
  • De woonplaats
  • Het aantal personen dat tot het huishouden behoort

Aanvullende verzekering met vergoeding thuiszorg

Wellicht wil je de eigen bijdrage die je moet betalen voor de door jou ontvangen thuiszorg niet zelf betalen. Er zijn zorgverzekeringen die een aanvullende verzekering aanbieden waarin de eigen bijdrage voor de thuiszorg wordt vergoed. Het afsluiten van een aanvullende verzekering kan voordeliger zijn dat het zelf moeten betalen van de eigen bijdrage voor de zorgverzekering.

Let op! Sluit je een aanvullende verzekering af? Dan ben je vaak verzekerd voor de eigen bijdrage en voor andere zorg. Kun je de andere zorg niet gebruiken? Dan betaal je dus voor zorg die je niet nodig hebt. Bepaal dus of het dan wellicht voordeliger is om je niet aanvullend te verzekeren en zelf de eigen bijdrage te betalen.

Thuiszorgvergoeding in aanvullende verzekering

Er zijn zorgverzekeraars die de te betalen eigen bijdrage voor de thuiszorg geheel of gedeeltelijk vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Die zorgverzekeraars worden hier genoemd. De door die zorgverzekeraars verstrekte vergoedingen worden in kaart gebracht. Die informatie kun je gebruiken bij het kiezen van de voor jou beste zorgverzekering.

Aevitae

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

AON

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

CZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

CZ Direct

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

De Amersfoorte

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

De Friesland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

DSW

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

HEMA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

inTwente

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

IZA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

IZZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Menzis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

National Academic

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Nationale Nederlanden

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

OHRA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

ONVZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

PMA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

PNOzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Pro Life

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Promovendum

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Salland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Stad Holland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Studenten Goed Verzekerd

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

UMC

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

United Consumers

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Univé

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

VGZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

VvAA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Zekur

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Ziezo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Zilveren Kruis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Zorg en Zekerheid

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

ZorgDirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor deze behandeling.

Bovenstaande tabellen en overzichten dienen als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraars. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verzekering-winkel aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden.

Direct besparen op je zorgverzekering?

Laatst geupdatet op 07/10/2020