Selecteer een pagina

Traplift vergoeding (2021)

Je hebt een traplift nodig. Heb je dan recht op vergoeding door de zorgverzekeraar? Doorgaans worden blijvende hulpmiddelen voor mensen met een chronische beperking, zoals trapliften, niet vergoed door de basisverzekering.

Voorheen werden deze hulpmiddelen wel vergoed. Soms biedt een aanvullende verzekering nog wel een vergoeding voor hulpmiddelen die de mobiliteit verbeteren.

traplift vergoeding

Andere vergoedingen voor een traplift: de gemeente

Doorgaans vergoedt de zorgverzekeraar dus geen trapliften. Je moet dus op zoek naar een andere traplift vergoeding. De gemeente verstrekt soms wel een vergoeding voor de aanleg van een traplift. Hoe hoog is die vergoeding? De hoogte van de vergoeding verschilt per gemeente. De vergoeding voor trapliften en soortgelijke hulpmiddelen worden vermeld in de wet Wmo.

Wil je gebruikmaken van de Wmo? Neem dan contact op met het gemeenteloket van je gemeente. Je kunt dan een aanvraag doen voor een vergoeding van de traplift. Doorgaans heb je dan wel een verklaring van de dokter of van een specialist nodig.

De gemeente kijkt bij het beoordelen van de aanvraag naar je leefsituatie en naar je inkomen. Heb je een te hoog inkomen? Dan kom je waarschijnlijk niet voor vergoeding in aanmerking. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je een vergoeding voor het plaatsen van een traplift.

Verschillende soorten vergoeding van de traplift door gemeente

Heb je recht op een vergoeding van de traplift door de gemeente? Er zijn twee verschillende soorten vergoedingen. Gemeentes verstrekken een vergoeding in natura of in de vorm van een Pgb (Persoonsgebonden budget).

  • Wordt er een vergoeding in natura verstrekt? Dan kiest de gemeente een traplift en plaatst deze in de woning. Vaak moet er ook een eigen bijdrage worden betaald. De gemeente betaalt in ieder geval het grootste gedeelte.

Maak je gebruik van een Pgb? Dan heb je meer vrijheid. Met het door de gemeente toegewezen budget kun je zelf op zoek gaan naar een passende traplift. Ook bij deze vorm van subsidie moet je vaak nog een eigen bijdrage betalen.

Traplift vergoeding belastingdienst

Overweeg je om zelf een traplift te kopen? Dan wil je wellicht weten of er een belastingaftrek voor trapliften bestaat. Helaas is belastingaftrek niet meer mogelijk. Tot 2014 konden de gemaakte kosten voor trapliften en andere woningaanpassingen volledig van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. In 2014 is deze aftrekmogelijkheid helaas door de overheid stopgezet.

Blijverslening via de overheid

Natuurlijk wil je zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Heb je daarom bijvoorbeeld een traplift nodig? Het is mogelijk om een traplift aan te schaffen zonder de spaarpot te gebruiken.

Voor het levensloopbestendig maken van je woning kun je wellicht gebruikmaken van de Blijverslening van de overheid. Dit is een persoonlijke of hypothecaire lening die ten bijzonder gunstige voorwaarden wordt verstrekt door je gemeente of door de provincie. 

Dankzij deze Blijverslening kun je een traplift of andere woningaanpassingen aanbrengen. Wordt de aanvraag voor een Blijverslening goedgekeurd? Dan wordt het geld in een bouwdepot gestort.

De aannemer die die woningaanpassing uitvoert wordt vanuit het bouwdepot betaald. Je hoeft alleen rente te betalen over het opgenomen bedrag. Let op! Je moet de lening aanvragen voordat er met de verbouwing wordt begonnen.

Aevitae

TABEL

Anderzorg

Anderzorg biedt geen hoortoestel vergoeding vanuit de aanvullende dekking.

Aon

[table “” not found /]

Bovenstaande tabellen en overzichten dienen als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraars. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verzekering-winkel aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden.

Direct besparen op je zorgverzekering?

widget
Laatst geüpdatet op